Simpozionul internațional „Dumitru Stăniloae și Hans Urs von Balthasar
Metodologia de cazare în căminele Universității din București pe anul universitar 2018-2019
Graficul și cererea pentru obţinerea Binecuvântării Chiriarhului în vederea înscrierii la studiile de Masterat la F.T.O.U.B., sesiunea septembrie 2018
17 -21 iulie 2018 - Concursul de admitere pentru studii universitare de licență
Jurământul de credință în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” - Promoția 2018
Borderoul de distribuire a locurilor în taberele studențești 2018
Informații cu privire la susținerea probei 1 a Examenului de Licență - Sesiunea Iunie 2018
Decizia Comisiei de contestații privind refacerea concursului de acordare a gradațiilor de merit din anul 2015
Lista finală cu studenții ce vor beneficia de locuri în Programul național „Tabere studențești” - 2018
Expoziția de icoane cu titlul „Primenirea spațiului eclezial prin cântarea iconografică”.
Refacerea concursului de acordare a gradațiilor de merit din anul 2015
Depunea cererilor de cazare în vederea ocupării unui loc în căminele Universității din București, pentru anul universitar 2018/2019.
Runda a doua de selecție pentru stagii de practică Erasmus 2017-2018
Studenții selectați pentru a beneficia de Programul național „Tabere studențești”
Simpozionul „The Eschatological Vision of Orthodox Theology”
Refacerea procedurii de acordare a gradației de merit
Tabere studențești 2018
Selecția pentru stagii de practică Erasmus 2017-2018
Congresul Naţional de Teologie cu tema „Unitate eclesială și unitate națională. Aspecte istorice și teologice”
Școala de Creativitate 16–22 iunie Cumpătu, Sinaia
Proiectul "Săptămâna Africii la Univeristatea din București"
Pelerinaj în Iordania în perioada 6-12 mai 2018.
Proiectul "Săptămâna culturilor slave"
Proiectul "Săptămâna culturală lusofonă"
Metodologia Programului Național de Tabere Studențești 2018