18 mai 2017 - seara duhovnicească dedicată mișcării Rugului Aprins
Expoziție de icoane pictate la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Clement de Ohrida”
Metodologia de organizare și desfășurare a Programului Național ”Tabere studențești” 2017.
8 aprilie 2017 - Tradiționalul pelerinaj de Florii
O seară duhovnicească dedicată preoţilor Ilarion Felea, Liviu Galaction Munteanu şi Florea Mureşan
Selecție burse mobilități ERASMUS 2017-2018
Prezentarea volumului “Autoritatea imperială în criză: Mihail al VIII-lea Paleologul (1258-1282) și raporturile Statului bizantin cu Biserica”
Seară duhovnicească dedicată mărturisitorilor Ilarion Felea, Liviu Galaction Munteanu și Florea Mureșan
Seară duhovnicească dedicată părintelui Nicolae Steinhardt
A patra conferință din seria „Preoți mărturisitori în închisorile comuniste”
Examenul de capacitate preoţească
Come­mo­rarea Părintelui academician Dumitru Popescu - 10 martie 2017
Comemorarea Pr. Acad. Prof. Dr. Dumitru Popescu
Burse și alte forme de sprijin material - Ordinul MEN nr. 3392/2017
Expoziție de icoane la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”
Expoziție de icoane cu tema „Icoana ortodoxă, chip de sfințenie și lumină”
Teza de doctorat - TIMIȘ I. CONSTANTIN
Pelerinaj în Țara Sfântă 2017
Rezultatele concursurilor didactice organizare în data de 31 ianuarie 2017.
Ziua sărbătorii Sfinților Trei Ierarhi
Lansarea selecției de mobilități cadre didactice prin programul ERASMUS, în anul universitar curent
Concursurile didactice organizate la Facultatea de Teologie Ortodoxă
Ocuparea prin concurs a posturilor didactice vacante - Metodologia
Vizita unui grup de profesori ai Universității din Veliko Târnovo, Bulgaria.
Corul „Gloria Dei” - Tradiţionalul concert de colinde