Graficele acordării binecuvântărilor (avizelor de cult) pentru licență, masterat și doctorat, sesiunea septembrie 2017
Organizarea examenului de finalizare a studiilor de licență și de master - septembrie 2017
Rezultatele examenului de admitere, sesiunea IULIE 2017
31 iulie 2017 - Teza de doctorat intitulată: ”SFÂNTUL EPIFANIE DE SALAMINA ȘI GNOSTICISMUL”
18 iulie 2017 - Teza de doctorat intitulată: ”Istoricul reședinței patriarhale. Centrul de promovare a relațiilor interortodoxe”
27 iunie 2017, Jurământul de credință față de Biserica Ortodoxă Română
04 iulie 2017 - Pre-susținerea tezei de doctorat intitulată: ”CALENDARUL ȘI DATA SERBĂRII SFINTELOR PAȘTI”
Informații cu privire la depunerea cererilor de cazare în vederea ocupării unui loc în căminele Universității din București
Graficul și cererea către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în vederea primirii Înaltei binecuvântări (avizul de cult) în vederea înscrierii la examenul de admitere la F.T.O.U.B., sesiunea iulie 2017
Vizită academică la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul”
Seminarul cu tema „Receptarea hotărârilor Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, Creta, 2016”
Seminarul de dialog cu tema „Receptarea hotărârilor Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, Creta, 2016”
Situaţia actualizată a procesului de selecţie a studenţilor beneficiari ai Programului Naţional de Tabere 2017
Teza de doctorat intitulată : ”Contribuția Părintelui Dumitru Stăniloae la dogma eshatologică”
Lansare selecție Erasmus 2016-2017
18 mai 2017 - seara duhovnicească dedicată mișcării Rugului Aprins
Expoziție de icoane pictate la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Clement de Ohrida”
Metodologia de organizare și desfășurare a Programului Național ”Tabere studențești” 2017.
8 aprilie 2017 - Tradiționalul pelerinaj de Florii
O seară duhovnicească dedicată preoţilor Ilarion Felea, Liviu Galaction Munteanu şi Florea Mureşan
Selecție burse mobilități ERASMUS 2017-2018
Prezentarea volumului “Autoritatea imperială în criză: Mihail al VIII-lea Paleologul (1258-1282) și raporturile Statului bizantin cu Biserica”
Seară duhovnicească dedicată mărturisitorilor Ilarion Felea, Liviu Galaction Munteanu și Florea Mureșan
Seară duhovnicească dedicată părintelui Nicolae Steinhardt
A patra conferință din seria „Preoți mărturisitori în închisorile comuniste”