Facultatea de Teologie "Justinian Patriarhul" din Bucureşti

Bine aţi venit !

Bine aţi venit pe noua pagină web a Facultăţii de Teologie ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti. Prin intermediul acestui mijloc de informare, sperăm să realizăm o comunicare cât mai transparentă între Facultate şi studenţi, oferind cursuri în format electronic, ştiri referitoare la activităţile desfăşurate în cadrul instituţiei precum şi numeroase alte materiale de interes general.

Toate cadrele didactice care doresc sa predea temporar trebuie sa aibe binecuvantarea PF Patriarh Daniel si sa participe la concursul de promovare, in contextul in care normele respective sunt pe posturi care pot fi ocupate temporar de persoane din afara titularilor legali ai Facultatii.

Cadrele didactice care vor participa la alegerile din data de joi, 13 octombrie: pentru Departamentul de Teologie Istorică, Biblică și Filologie (alegerile vor avea loc in Amf. I.G. Coman) si pentru Departamentul de Teologie Sistematică, Practică și Artă Sacră (alegerile vor avea loc in Amf. Staniloae).

A fost publicat Orarul cursurilor de licenta si masterat, pentru anul universitar 2011-2012.

Raport privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante scoase la concurs în anul universitar 2011-2012 (descărcare document).

Centrul Cultural Social Iustin Patriarhul ofera spre cazare locuri in camere de trei, respectiv patru persoane in Caminul studentesc Casa Juventus (langa Facultatea de Teologie Ortodoxa).

În perioada 20-30 septembrie a.c. se pot depune, cererile pentru ocuparea posturilor de Director de Departament, cereri care vor fi însoțite de Binecuvântarea Chiriarhului. Cererile vor fi depuse la Decanat. Alegerile vor avea loc în data de 6 octombrie 2011.

Biroul Consiliului Facultății

Ca urmare a mai multor propuneri ale catedrelor si ale Consiliului Facultatii de Teologie Ortodoxa, precum si ca urmare a inaltei rezolutii a P.F. Patriarh Daniel, inaintata facultatii noastre prin adresa Sf. Arhiepiscopii a Bucurestilor, nr. 7898/2011 (din 21 iulie 2011, comunicata de catre PC Pr. Decan membrilor Consiliului Facultatii in data de 22 iulie a.c.), au fost constituite doua departamente:

1) Departamentul de Teologie Istorica, Biblica si Filologie;

2) Departamentul de Teologie Sistematica, Practica si Arta Sacra.

Senatul Universitatii din Bucuresti a aprobat constituirea acestor departamente in sedinta din 27 iulie 2011.

Au fost publicate pe site numerele 1 - 8 ale Revistei ASTO, in format electronic. Pentru a descarca fisierele. Vizualizarea online a revistelor este disponibila aici.

În Monitorul Oficial nr. 226/15 iulie 2011, partea a III-a, au fost scoase la concurs posturile didactice vacante de: Lector universitar / şef lucrări şi Asistent universitar, propuse pentru a fi ocupate prin concurs pe durată nedeterminată, în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Patriarhul Justinian" din Bucureşti.

Colegiul de Redacţie al Anuarului Facultăţii noastre de Teologie vă invită să trimiteţi la adresele indicate în Metodologie contribuţiile Dumneavoastră pentru următorul număr al Anuarului până la data de 15 octombrie 2011. Pentru detalii cu privire la metodologie şi peer-review-ing sau articole ale studenţilori.