Crezul Niceo-Constantinopolitan - Istorie, teologie şi spiritualitate

Crezul Niceo-Constantinopolitan
Istorie, teologie şi spiritualitate
SIMPOZION INTERNAŢIONAL
al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ a Universităţii din Bucureşti
Bucureşti, 1-2 noiembrie 2010
P R O G R A M
Luni, 1 noiembrie 2010
8.00 – Micul dejun
9.00 – 11.00 – Sesiunea inaugurală
- Cuvânt de binecuvântare – Preafericitul Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
- Crezul Niceo - Constantinopolitan în teologia și viaţa Bisericii – Pr. Prof. Dr. Ștefan Buchiu, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București
1. Ce este un Crez? Observații istorice despre dezvoltarea unui gen literar (Prof. dr. Wolfram Kinzig, Universitatea din Bonn)
2. Concepția ortodoxă a catolicității Bisericii (Jean-Claude Larchet, Paris)
11.00 – 11.30 – Pauză de cafea
11.30 – 13.00 – Izvoarele biblice și formularea Crezului (Moderator Pr. Prof. Dr. C. Coman)
1. Formule "treimice" fundamentale în Noul Testament ca prime premise ale Simbolului credinței (Prof. Dr. Konstantin Nikolakopoulos, Universitatea din München)
2. Mărturisirile de credință pauline (Pr. Conf. Dr. Constantin Preda, Universitatea din București)
3. Formularea și aprobarea Crezului Niceean la Sinodul I Ecumenic (Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu)
13.00 – 14.00 – Masa de prânz
15.30 – 17.00 – Istoria, teologia și receptarea Crezului (Moderator Pr. Prof. Dr. E. Băbuș)
1. Contextul teologic al formulării Simbolului Niceo-Constantinopolitan (Pr. Prof. Dr. Tache Sterea, Universitatea din București)
2. Contribuții imperiale la formularea Simbolului Niceo-Constantinopolitan (Pr. Prof. Dr. Adrian Gabor)
3. Receptarea Simbolului Niceo-Constantinopolitan în Sfânta Liturghie Bizantină – dublarea mărturisirii credinței (Pr. Conf. Dr. Daniel Benga, Universitatea din București)
17.00 – 17.30 – Pauză de cafea
17.30 – 19.30 – Simbolul Niceo-Constantinopolitan în dialogul teologic contemporan și în teologia românească (Moderator Pr. Conf. Dr. M. Săsăujan)
1. Asumarea și mărturisirea primului articol al Crezului în contextul cosmologiei științifice contemporane (Conf. Dr. Adrian Lemeni, Universitatea din București)
2.“Mărturisim un Botez spre iertarea păcatelor - homologoumen hen Baptisma eis aphesin hamartion” (Crezul niceo-constantinopolitan) - implicaţii ecumenice şi misiologice ale Botezului nostru (Pr. Conf. Dr. Nicolae Moșoiu, Universitatea din Sibiu)
3. Simbolul Niceo-Constantinopolitan și adaosul Filioque (Pr. Lect. Dr. Gheorghe Holbea
4. Receptarea teologiei Crezului în tratatele româneşti de teologie dogmatică ortodoxă (Conf. Dr. Cristinel Ioja, Universitatea din Arad)
19.30 - Cina
Marți, 2 noiembrie 2010
8.00 – Micul dejun
9.00 – 11.00 – Crezul în misiunea Bisericii (Moderator Pr. Prof. Dr. S. Tache)
1. The Nicene-Constantinople Creed In the Mission of the Church Today. Manifesting the love of Christ to celebrate the fullness of God, (Fr. Prof. Bryan Lobo, S.J. Universitatea Gregoriană)
2. Simbolul de credință Niceo-Constantinopolitan în contextul pluralismului creștin (Pr. Prof. Dr. Gheorghe Petraru, Universitatea din Iași)
3. „...mai înainte de toți vecii...“. Sinteza aseității dumnezeiești mărturisită misionar prin Crez (Pr. Prof. Mihai Himcinschi, Universitatea Alba-Iulia)
4. Crezul în postmodernitate: o abordare misiologică (Pr. Lect. Dr. David Pestroiu, Universitatea din București)
11.00 – 11.30 – Pauză de cafea
11.30 – 13.00 Crezul în cateheză, predică și cult (Moderator Pr. Prof. Dr. V. Gordon)
1. „Credinţa cea sănătoasă” şi „kerygma evlaviei” – trăsături şi ţeluri ale vieţii Sfântului Vasile cel Mare (Conf. Dr. Ciprian Streza, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu)
2. Simbolul de credinţă, izvor al temelor majore pentru cateheze şi predici în trecut şi în prezent (Pr. lect. dr. Vasile Crețu, Universitatea din București)
3. Mărturisirea adevărului de credință – temeiul slujirii catehetice și omiletice în BOR (Pr. Lect. Dr. Ivan Adrian, Universitatea din Craiova)
13.00-13.30 – Evaluarea simpozionului (Moderatori Pr. Prof. Dr. Ș. Buchiu și Pr. Conf. Dr. D. Benga)
13.30 – Lansarea volumului Semnificația trupului în Ortodoxie, Jean-Claude Larchet, Paris.
14.00 – Masa de prânz