Pr. Prof. Dr. Ştefan BUCHIU

1. Nume şi prenume : BUCHIU ŞTEFAN

2. Data şi locul naşterii : 27 martie 1953, Piteşti, Romania

3. Starea civilă : căsătorit, doi copii

4. Adresa: Str. Sf. Ecaterina nr. 2, cod 040.155, Bucureşti, sector IV

5. Funcţia : profesor

6. Locul de muncă : Facultatea de Teologie Ortodoxă, str. Sfânta Ecaterina nr.2, sector 4, Bucureşti

7. Studii : - 1973 – 1977 Institutul Teologic de grad universitar Bucureşti

  • 1977 licenţiat în teologie
  • 1977 – 1980 cursuri de doctorat la acelaşi Institut
  • 1996 – doctor în teologie

8. Specializări : 1983 – 1984 , curs de specializare la Universitatea din Geneva, Institutul ecumenic Bossey.

9. Activitatea didactică :

  • 1990 – 1994 asistent
  • 1994 – 1999 lector
  • 1999 - 2007 conferenţiar.
  • 2007 profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universitatea Bucuresti

Predau disciplina Teologie Dogmatică şi Simbolică Ortodoxă la cursurile de licenţă, secţia pastorală şi ţin cursuri la master în acelaşi domeniu. Din anul 2007 sunt și conducător de doctorat, specialitatea Teologie dogmatică.

10. Activitatea administrativă : decanul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din București din anul 2008; directorul Școlii doctorale a Facultății de Teologie Ortodoxă din 2009.

11. Activitatea de cercetare ştiinţifică :

Cercetările au avut în vedere domeniul hristologiei şi cel al eclesiologiei, precum şi unele probleme legate de dialogul teologic ecumenic dintre Bisericile creştine europene. Am publicat patru cărţi de autor : “Întrupare şi unitate” (1997) , “Ortodoxie şi secularizare” (1999), “Cunoaşterea apofatică în gândirea Părintelui Stăniloae “ (2002) şi “Maica Domnului. O introducere în teotokologia ortodoxă” (2006), o carte în colaborare “Apostolatul social al Patriarhului Justinian” (2005), un număr de 46 articole şi studii, un curs de Teologie Dogmatică şi Simbolică Ortodoxă “Dogmă şi teologie”, în două volume (2006) şi un curs de Eclesiologie comparată (2002).

Am participat la diferite simpozioane şi conferinţe în ţară şi în străinătate, prezentând referate şi comunicări.

 Pr. prof. univ. dr. Stefan Buchiu