Bine ați venit pe noua pagină web a Facultății de Teologie ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Prin intermediul acestui mijloc de informare, sperăm să realizăm o comunicare cât mai transparentă între Facultate și studenți, oferind cursuri în format electronic, știri referitoare la activitățile desfășurate în cadrul instituției precum și numeroase alte materiale de interes general.

 

 

Părintele profesor Chad Hatfield, preşedintele Institutului Teologic Ortodox „Sfântul Vladimir” din New York, Statele Unite ale Americii, a vizitat în data de 20 iunie, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate informații cu privire la depunerea cererilor de cazare în vederea ocupării unui loc în căminele Universității din București. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizier și pe site graficul și cererea către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în vederea primirii Înaltei binecuvântări (avizul de cult) în vederea înscrierii la examenul de admitere la F.T.O.U.B., sesiunea iulie 2017. Pentru mai multe detalii, click aici.

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, a Universităţii din Bucureşti, a organizat joi, 15 iunie, în Amfiteatrul „I. G. Coman”, seminarul cu tema „Receptarea hotărârilor Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, Creta, 2016”. Pentru mai multe detalii, click aici.

A fost afișată la avizier și pe site situaţia finală a procesului de selecţie a studenţilor beneficiari ai Programului Naţional de Tabere 2017. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizier și pe site documentele necesare cu privire la examenele de finalizare a studiilor universitare de licență și master. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizier și pe site informații cu privire la examenele de finalizare a studiilor universitare de licență și master. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate tematicile, bibliografia și programarea probelor de concurs (click aici) pentru posturile didactice vacante scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2016 – 2017. Pentru mai multe detalii despre organizarea concursului, click aici.

A fost afisat la avizierul facultății și pe site Ordinul MEN nr. 3392/2017 ce prevede stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, Regulamentul și metodologia de acordare a Gradației de merit personalului didactic de predare din FTOUB, precum și informații cu privire la depunerea dosarelor. Pentru mai multe detalii, click aici.

Conform hotărârii Consiliului Facultății (din 26.01.2017) până la începutul semestrului al II-lea toți studenții care nu sunt înscriși la tutorat vor trebui să depună la secretariatul decanatului cererea tip de înscriere la unul din profesorii facultății spre avizare. Cererea tip poate fi accesată aici sau ridicată în format fizic de la secretariatul facultății.

A fost afișată Metodologia Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” cu privire la ocuparea prin concurs a posturilor didactice vacante, aprobată în ședința Senatului Universității din București în data de 14 decembrie 2016. Pentru mai multe detalii, click aici.