Bine ați venit pe noua pagină web a Facultății de Teologie ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Prin intermediul acestui mijloc de informare, sperăm să realizăm o comunicare cât mai transparentă între Facultate și studenți, oferind cursuri în format electronic, știri referitoare la activitățile desfășurate în cadrul instituției precum și numeroase alte materiale de interes general.

 

 

Calendarul aprobat de Consiliul Facultății pentru concursul privind acordarea Gradațiilor de merit (2018-2022) este următorul:
- 04-08 decembrie 2017: perioada de depunere a dosarelor de concurs;
- 11 decembrie 2017: desfășurarea concursului de dosare;
- 13 decembrie 2017: rezolvarea contestațiilor;
- 15 decembrie 2017: avizarea Gradațiilor în Consiliul Facultății.
Dosarele de concurs pentru obţinerea Gradaţiilor de merit (2018-2022) se depun la secretarul Decanatului, dl. Șerban George Adrian,  în perioada următoare: luni, 4 decembrie 2017, orele 8.30 – vineri, 8 decembrie 2017, orele 14.00. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, informaţii actualizate despre alegerile studenţeşti. Pentru mai multe detalii, click aici.

Înscrierile pentru susținerea examenelor de licență și disertație se fac în perioada 13 noiembrie-15 decembrie 2017. Cererile pot fi descărcate de aici.

A fost afişat la avizier şi pe site calendarul noii sesiuni de alegeri pentru desemnarea reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere ale facultăţilor şi ale Universităţii din Bucureşti (pentru locurile rămase neocupate)". Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate pe site-ul Facultății detalii privind selecţia de cadre didactice pentru mobilități de predare ERASMUS 2017 – 2018. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afişate pe site rezultatele finale pentru alegerile studenţeşti pentru Consiliul Facultăţii şi Senatul Universităţii. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, lista cu beneficiarii burselor studențești pe anul universitar 2017-2018. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, informaţii cu privire la programul integral al manifestărilor culturale organizate cu ocazia proiectului "Săptămâna culturii nordice", următorul eveniment din seria "Săptămânile Internaționale ale Universității din București". Pentru mai multe detalii, click aici.

Conform hotărârii Consiliului Facultății (din 26.01.2017) până la începutul semestrului al II-lea toți studenții care nu sunt înscriși la tutorat vor trebui să depună la secretariatul decanatului cererea tip de înscriere la unul din profesorii facultății spre avizare. Cererea tip poate fi accesată aici sau ridicată în format fizic de la secretariatul facultății.

A fost afișată Metodologia Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” cu privire la ocuparea prin concurs a posturilor didactice vacante, aprobată în ședința Senatului Universității din București în data de 14 decembrie 2016. Pentru mai multe detalii, click aici.